Site Logo

Liên hệGủi tin nhắn

Địa chỉ

Cơ sở 1 : 17 Hàng Mành - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Cơ sở 2 : 41 Hàng Mành - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Số điện thoại liên hệ
Phone : 0912 234 004
Phone : 094 256 8468
Email

Email : Jamie.tong1288@gmail.com

Facebook

facebook.com/jamieboutique